Om Danish Youth Trombones

Danish Youth Trombones (DYT) er et undervisnings- og sammenspilstilbud til talentfulde unge basunister fra hele Danmark i alderen 14-21år. DYT er drevet af basunist, dirigent og underviser Lars Peder B. Sørensen.
Målet med DYT er at styrke fællesskabet i det danske basunmiljø og skabe et sted, hvor unge fra hele landet kan mødes flere gange årligt om den fælles interesse for basunmusik.

DYT afholder 4-5 workshops om året. Disse workshops foregår på forskellige steder i Danmark, så det ikke altid er de samme, der skal rejse langt for at deltage. På hver workshop vil der være opvarmning med fokus på sundt basunspil, eneundervisning for alle deltagere samt sammenspil.
I løbet af 2019 vil der på udvalgte workshops også komme forskellige gæstelærere til fra ind- og udland. Det er også planen at tage DYT med på ture til udlandet på et senere tidspunkt.

DYT blev oprindeligt stiftet tilbage i 2008 med af en kombination af deltagere fra Det Jyske Musikkonservatoriums lørdagsskole og sommerkursus på opfordring af basunprofessor - Niels-Ole Bo Johansen .
Da de fleste medlemmer efterhånden kom på konservatoriet og der ikke kom nye til, ophørte DYTs aktiviteter i 2011 og foreningen blev opløst.

DYT blev derefter startet op igen i januar 2019 af Lars Peder B. Sørensen. LP underviste på de oprindelige DYT workshops som en del af hans pædagogiktimer på Det Jyske Musikkonservatorium. Det har længe været LPs drøm at få genetableret DYT, så flere generationer også kan opleve glæden ved at spille sammen i et basunkor fra hele Danmark.

I juni 2020 blev DYT stiftet som forening.